ผู้บริหาร

นายจีรพล พวงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/11/2012
ปรับปรุง 08/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 47295
Page Views 51929
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ที่

ชื่อ – สกุล

ผู้แทนกลุ่มบุคคล

หรือผู้แทนองค์กร

ตำแหน่ง

1

นายสัมฤทธิ์ เชิมชัยภูมิ

ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2

นายไพรทูล บุญพุท

ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานกรรมการ

3

นายสมพงษ์ ภูสีดิน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

4

นางคำพู เงินคุณด้วง

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

5

นางโลม เอี่ยมอ่อง

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

6

นางวิไลพร ชมพู

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

7

นางจิตร มุกดา

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

8

นายศรีนคร แสงวิจิตรประชา

ผู้แทนครู

กรรมการ

9

นายจีรพล พวงคำ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ


โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

252 หมู่ 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเเพชรบูรณ์ 67000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โทร  (056) 915057 Email : huaiyai@hotmail.com